visie

Overtuigd zijnde dat elk ontwerp ontstaat vanuit de eigenheid van een plek, geholpen door de structuur en de taal van materialen en verhoudingen, is de leidraad in ons werk het nastreven van een zo hoog mogelijke kwaliteit in de ruimste zin van het woord.

Hierbij denken wij aan zowel een krachtig concept, een betekenisvol gebouw, een spitsvondige constructie als aan een duurzaam, functioneel en economisch verantwoord gebouw.

Telkens worden er aanleidingen gezocht in de omgeving, zowel ruimtelijk als cultureel. Het is aan de ontwerper deze context juist te begrijpen en subtiel te verwerken.

We trachten te werken vanuit een nederige en respectvolle houding ten opzichte van de omgeving met de nadruk op eerlijke, integere, krachtige bouwwerken, waar tevens ruimte blijft voor poëzie.

Overtuigd zijnde dat met de kunst en kunde van goede architectuur, er kan bijgedragen worden aan een breed en beter maatschappelijk geheel, is het belangrijk als architect de juiste antwoorden te geven, en steeds vragen te blijven stellen.

De projecten variëren van openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen, nieuwbouw, renovatie, verbouwingen, en inrichtingen van één- en meergezinswoningen, tot stedenbouwkundige ontwerpen.

Architectuur gaat over mensen en de kwaliteit van het leven.