• stadskern 01
 • Jacobsmarkt 04 LOW
 • stadskern 02
 • Jacobsmarkt 07 LOW
 • Jacobsmarkt 12 LOW
 • Het terrein bevindt zich in de historische kern van de stad Turnhout, langsheen de Warandestraat achter het stadhuis.

  De seniorie is opgevat als een woonzorgproject met comfortabele appartementen die een maximum aan flexibiliteit bieden. Er zijn publieke ruimtes voorzien zoals een spa, restaurant, bibliotheek, lounge,... . Voor de indeling en interne organisatie werd rekening gehouden met de visie van 'levenslang wonen'.

  Op de site zelf werden de historisch en architecturaal waardevolle panden behouden en gerestaureerd, zoals de oude Dekenij en een gedeelte van de Kapelanie. Verder is gekozen om het nieuw in te planten gebouw op te delen in een aantal kleinere volumes, met elk hun eigen materialen, stijlkenmerken, hoogtes en identiteit. Deze zijn gelegen rondom een nieuw aangelegd stedelijk plein.

  Zo past het project perfect in de korrelgrootte en geleding van de warandestraat en ervaart de bewoner of bezoeker van Turnhout deze site niet als een overgedimensioneerd overschalig gebouw, maar als een leefbaar project op mensenmaat.

  Turnhout | 2004 - 2012

  i.s.m. | Wirtz international

stadskernvernieuwing