• halle
  • halle2
  • halle3
  • halle4
  • 22222
  • Het uitdijende verkavelingslandschap brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. In dit onderzoek is getracht een het nut en de mogelijkheden van de dorpskern te onderzoeken. Waarin ruimte is voor wonen, maar ook voor secundaire activiteiten die het dorpsleven juist zo hard nodig heeft om te concureren met de naburige steden. Dit om het verder uitdijen van het verkavelingslandschap te voorkomen en hierdoor het omliggende landschap kwalitatief te houden.

    Halle | 2015

structuurvisie Halle