aid-logo-1588061136

Vision

Bij AIDarchitecten beseffen we door voortschrijdende ervaring dat een veranderende maatschappij ons voor nieuwe uitdagingen stelt. Zorg voor milieu, de beleving van de gebouwde omgeving en het welzijn van de mens staan hierin centraal. Beter vormgegeven steden of dorpen als ontmoetings- ruimten, als plekken voor mensen kunnen bijdragen tot hogere levenskwaliteit. Daarom is het denken op een bredere schaal boeiend en belangrijk.

Graag luisteren we eerst naar de omgeving, zowel ruimtelijk als cultureel trachten we de bestaande ziel en geschiedenis te vatten. Sporen van dit verleden weven we graag in een nieuwe plek of gebouw, architectuur die als het ware een verhaal verder vertelt.

We zijn ervan overtuigd dat de kern van goede architectuur ook gaat over het samenbrengen van goede details en bouw- methodes  zonder de economische realiteit uit het oog te verliezen. Zo trachten we te komen tot betekenisvolle en duurzame gebouwen.

We vinden het ook belangrijk om gevoel in gebouwen te kunnen leggen met een ervaren architecturale gebarentaal. Hierbij zijn goede ruimtelijkheid, geborgenheid, lichtwerking, materialisatie en sferen directe resultaten van onze beheerste vakkennis.

Om een goed architect te zijn moet je van mensen houden, want wat anders is architectuur dan toegepaste kunst voor het scheppen van kaders voor mensenlevens. 

Wij hechten veel waarde aan een prettige samenwerking. Dat betekent voor ons heldere plannen maken en afspraken serieus nemen. We vinden het belangrijk om in een open sfeer te komen tot goede plannen en om de opdrachtgever te betrekken tijdens het ontwerpproces. Voor het bouwproces algemeen geldt de regel: “Het bouwproces is maar zo sterk als zijn zwakste schakel”, de taak van architect is daarom essentieel.

Binnen het bureau bestaat een horizontale structuur van partners. We werken op deze manier met wisselende teams en kunnen per opdracht het meest passende team samenstellen. Voor de haalbaarheid van onze plannen is vertrouwen en een goede communicatie belangrijk.

Neem een kijkje in ons kantoor.

Team

Gerd van Zundert (vennoot)
°1966. Studeerde in Antwerpen architectuur, en behaalde in 1989 met onderscheiding zijn master aan het NHIBS. Hij deed stages bij AWG en architectenwerkgroep B.Rombouts. In 1993 richtte hij het bureau AIDarchitecten op. Sinds 2001 is hij voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in Westmalle.
Kristl Bakermans Le Bon (vennoot)
°1970. Studeerde in Antwerpen interieur/architectuur, en behaalde in 1994 met onderscheiding haar master aan het Henry van de Velde Instituut. Tijdens haar stage (1994-1996) was ze projectleider voor de restauratie boerentoren te Antwerpen. Sinds 1993 en onder het motto ‘het gewone buitengewoon’ is ze mee oprichter en drijvende kracht achter het bureau AIDarchitecten. Sinds 2019 is ze mee lid van de algemene vergadering AR-TUR.
Patrick van Santvoort
°1969. Studeerde arch./bouwkunde, en behaalde in 1990 zijn master. Hierna liep hij stage bij architect W. Albregts. Hij is mede-oprichter van het bureau AIDarchitecten in 1993 en sindsdien drijvende kracht en projectverantwoordelijke van de utiliteitsbouw.
Danny Van Looveren
°1969. Studeerde arch./bouwkunde, en behaalde in 1990 zijn master. Hierna liep hij stage bij architect W. Albregts. Sinds 1993 is hij mee drijvende kracht achter het bureau AIDarchitecten en projectleider van diverse omvangrijke bouwprojecten.
Daniëlle Matthyssen
°1978. Studeerde in Antwerpen architectuur, en behaalde in 2001 haar master of science in de architectuur aan het Henry van de Velde Instituut met onderscheiding. Haar stageperiode liep ze tussen 2001 en 2003 bij architectenbureau Bart Van Loon. Sinds 2003 is ze mee drijvende kracht en inspirator bij AIDarchitecten.
Ilse Breens
°1972. Studeerde in Antwerpen interieur/architectuur, en behaalde in 1994 met onderscheiding haar master aan het Henry van de Velde Instituut. Ze deed ervaring op bij diverse kantoren waaronder Jo Peeters architectuurgroep. Sinds 2016 is Ilse mee zelfstandige project- verantwoordelijke voor diverse architectuuropdrachten en inspirator van AIDarchitecten.
Jens Pemen
°1991. Studeerde in Antwerpen architectuur en behaalde in 2015 zijn master of science in de architectuur met onderscheiding. Onder het motto dichter wonen, ruimer leven zette hij in 2015 mee een tentoonstelling op. Na zijn stage op ons kantoor is hij mede inspirator bij AIDarchitecten.
Werner Herbosch
°1979. Studeerde architectuur aan het Sint Lucas te Gent, behaalde zijn master in de architectuur in 2005. In 2006 deed hij een gespecialiseerde buitenlandse stage bij Atelier Lieshout te Rotterdam. Van 2006 tot 2012 was hij werkzaam bij Driesen Meersman Thomaes architecten. Van 2012 tot 2016 bij Polo architects. Sinds 2016 is hij medewerker en inspirator bij AIDarchitecten.
Daniëlle Raymaekers
°1990. Studeerde in Gent en behaalde master stadsontwerp en architectuur in 2013 met grote onderscheiding. Van 2014 tot 2016 volbracht ze haar stage bij Dhooge Meganck architecten. Van 2016 tot 2018 was ze projectarchitect bij HUB architecten. Van 2018 tot heden is ze mede inspirator van AIDarchitecten.
Megan Voeten
°1986. Studeerde architectuur aan de campus Sint-Lucas Gent, waar zij haar bachelor en master behaalde met onderscheiding. Vanaf 2010-2019 was zij medewerker bij PVGV-architecten. Vanaf 2019 is ze medewerker bij AIDarchitecten.
Olivier De Kersgieter
°1978 . Studeerde met onderscheiding af aan de Hogeschool Antwerpen (Henry van de Velde Instituut). Behaalde de baksteenprijs met zijn afstudeerproject in 2001 ‘Een toekomst voor het Doeldok’. Hij was 4 jaar medewerker bij POLO-architects, werkte in 2006 enkele maanden bij Buzacott-Webber in Sydney, Australië, en van 2007 tot en met 2019 bij Vooruitzicht projectleider. Sinds eind 2019 is hij medewerker bij AIDarchitecten.
Martin Bakermans
°1990. Studeerde architectuur aan de Technische Universiteit Delft waar hij in 2017 zijn master in de architectuur behaalde. Tijdens zijn studies liep hij stage bij RENEW Architect and Planner Group te Shanghai en bij Braaksma & Roos in Den Haag. Voorheen was hij werkzaam bij Jef Van Oevelen, sinds 2022 is hij mede inspirator bij AIDarchitecten.
Peggy Winkels
°1965. Studeerde architectuur in Hasselt, PHAI, 1988, grote onderscheiding. Momenteel is zij verbonden aan de faculteit Architectuur en kunst, UHasselt, waar zij verantwoordelijk is voor de internationale, parallelle design studio (samenwerking met universiteiten in het Tanzania en Vietnam), deel is van het academisch team van het postgraduaat Building Beyond Borders, betrokken is bij het Seminarie Circulair Bouwen van de vakgroep Bouwkunde en lid is enkele doctoraatscommissies. Eerder heeft zij studiobegeleiding gegeven aan de studenten van ASRO KULeuven. Zij heeft met verschillende Belgische en internationale bureaus samen- gewerkt, o.a. a2o-architecten, De Gregorio & Partners, groep Delta, Aldo Rossi, Antonio Citterio, Patricia Viel en François Confino. lid van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening provincie Limburg. Sinds 2018 is zij deel van AIDarchitecten.

Former employees: Mario Speedwagon, ...