aid-logo-1588061136

Cohousing Dendra

Dendra, de meervoudsvorm van het Griekse ‘dendron’ betekent bomen. Bomen zijn standvastig en sterk, maar ook flexibel en meegaand in de wind. Ze bieden bescherming door hun takken en schaduw. Bomen spelen een belangrijke rol in het creëren van levensgemeenschappen voor zowel planten, dieren als mensen.

Op de site van een voormalige boomkwekerij in Malle zal een nieuwe gemeenschap ontstaan, een nieuw gehucht waar bewoners hun eigen plek kunnen vinden, zich thuis voelen en samen zullen leven met respect voor en in verbinding met de natuur en elkaar.

De meeste hedendaagse stedenbouwkundige ontwikkelingen bestaan uit traditionele verkavelingen voor woningbouw of appartementen, met vaak een beperkte gemeenschappelijke buitenruimte of groen, ontsloten door een openbare wegenis. Bewoners leven eerder naast elkaar dan samen met elkaar, eigendom hebben is belangrijker dan het samen-delen. Het project Dendra wenst een andere ontwikkeling te zijn, uitvoering te geven aan de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen waarbij vanuit de behoefte van de mens en natuur het project vorm heeft gekregen, waarbij het samenleven en de interactie tussen de bewoners wordt aangemoedigd, zonder in te boeten op privacy.

collectief

Locatie: Oostmalle

Jaar: 2020