aid-logo-1588061136

Monnikenheide

Ontwerp nieuwe Gildehuis in het dorp en het dorp in het Gildehuis.

Wij zien het nieuwe gebouw als een klein dorp: met verschillende buitenruimtes, ‘voordeuren’ en achterdeuren, doorgangen en verblijfsplekken en gradiënten van privacy, waar de gebouwen meervoudig kunnen gebruikt worden en programmas deelbaar zijn.

BUITENRUIMTES

De dreef

Liever dan een parkeerpocket aan de straat – omdat het nooit leuk is om via een parking ontvangen te worden en omdat op die manier de geborgenheid van de straat verloren gaat  - kiezen we voor een dreef waar brandweg, parking en fietspad een eigen plek krijgen.  De dubbele bomenrij versterkt het park en brengt de autos op het tweede plan.

Door het fietspad door te trekken tussen Stationsstraat en …, wordt dit een aangename verbinding voor alle Essenaren en krijgt de dreef nog meer allure.

De dreef wordt de nieuwe inkomzijde voor het Gildehuis.

De afgesproken parkeeroppervlakte voor de school kan een gedeelde moestuin worden, aansluitend op de overdekte speelplaats.

De Stationsstraat

Om het dorpse karakter te bewaren, vinden we een gebouwd volume aan de Stationsstraat essentieel, wel even teruggetrokken zodat er ruimte is voor een later fietspad.

Het pleintje aan het Broedershuis

Het voorgebiedje van het Broedershuis wordt opgewaardeerd tot een heus pleintje. Met wat bomen en struiken wordt dit een aangenaam ‘dorpsterras’.

De koer

De koer is een omsloten binnengebied. Het is open voor iedereen maar de onderdoorgang geeft aan dat je op de site van het Gildehuis binnenkomt. Van hieruit kan je naar de ateliers, de leefruimtes, de polyvalente ruimte, de moestuin … De koer vormt de overgang tussen publiek en privé.

De groentetuin

Tussen de (overdekte) speelplaats van de school en het Gildenhuis ligt de groentetuin, met serre. Die kan gedeeld worden door de bewoners en dagbezoekers van het Gildenhuis en de school.

De verborgen tuin

Achter het Broederhuis is er een ‘verborgen’ tuin, aansluitend aan het kookatelier voor de bewoners en dagbezoekers van het Gildenhuis. Kruidentuin, geurentuin, beeldentuin … dit kan een bijzondere plek worden

De stoep

De Aan de zijde van de dreef, langs het fietspad, is er ruimte voor een brede stoep: hier kan je aan een tafeltje of op een bank zitten en kijken naar de voorbijrijdende fietsers, de bezoekers die af en aan rijden, het park.

De terrassen

De leefruimtes, de woonruimtes en de studios krijgen een eigen, overdekt buitenterras. Voor de leefruimtes zelfs met directe toegang naar de moestuin en de koer.

GEBOUWDE VOLUMES

De Gilde(zaal)

De Stationsstraat behoudt zijn ‘dorpse’ schaal door de vleugel van de Gildezaal tot aan de straat te trekken. Op het gelijkvloers zijn hier de functies gelegen die de binding met het dorp aangaan: er is ruimte voor een winkel (Oxfam?) en de polyvalente zaal.

Zo’n buurtzaal heeft ook een vestiaire, voldoende sanitair, een aansluitende keuken, makkelijk bereikbare bergruimte nodig. Door deze opdeelbaar te maken, kunnen verschillende activiteiten gelijktijdig plaatsvinden en blijft het voorste deel een gezellig buurtcafé tijdens gewone weekdagen.

De centrale keuken kan na 6h en in het weekend dus opengesteld worden naar derden.

De ateliers

Het oude schoolgebouw is de ideale plek voor de ateliers en bijhorende leefruimtes: met licht aan 2 zijdes en aansluitend aan de koer, wordt dit een heus ‘werkhuis’

De hofjeswoningen

Tussen de dreef en de koer liggen de ‘hofjeswoningen’, met een ideale oostwest oriëntatie en zicht op de fietsers, de parkerende autos en het park aan de ene zijde, op de overdekte speelplaats, de koer en de ateliers aan de andere zijde.

Met een eigen inkom voor bezoekers aan de dreefzijde, worden ze echt deel van het dorp.

De woonclusters van de 2 groepen worden ‘slim’ vermengd, zo krijgt iedere leefkamer een eigen overdekt buitenterras en directe toegang tot de groentetuin en de koer.

De gangen openen zich naar de koer, met extra ruimte om even te zitten of een specifieke bewonershobby. De organisatie van de kamers en de beleving van de circulatieruimte kan nog alle kanten uitgaan, dat is net deel van het overleg- en ontwerptraject.

Het broedershuis

De villa aan de Stationsstraat is de moeite om te bewaren. Hier kunnen de kantoren en vergaderruimtes een plek krijgen maar het is ook het onderzoeken waard of de villa niet een aparte functie voor derden kan krijgen.

De achterbouw dient verder onderzocht: we vertrekken altijd van behoud maar enkel als het technisch verantwoord is en als het kan ingepast worden in een goede organisatie

De studios

De studios zijn kleine zelfstandige units, een beetje georganiseerd als een cohousingproject met gemeenschappelijke terrassen en een gezamelijke inkom. Door een goede organisatie kunnen ze makkelijk aansluiting vinden bij de leefgroepen.

collectief

wedstrijddossier

jaar: 2022