aid-logo-1588061136

De Post

Woonproject De Post dankt zijn naam aan het oude postgebouw op de site dat al enkele jaren leegstaat. Het nieuwe gebouw bevat een mooie mix van grote appartementen met ruime bergingen en terrassen, alsook een kleine winkel- of kantoorruimte op het gelijkvloers. Alle auto’s worden ondergronds gestald.  Bovengronds is het terrein dus volledig autovrij met zoveel mogelijk ruimte voor groen.

In het ontwerpproces probeerden we de focus te leggen op het DNA van Oostmalle. Door het gebouw te verdelen in kleinere, verspringende volumes ontstaat er enerzijds een zekere ritmiek en kleinschaligheid die de omgeving kenmerkt. Anderzijds vormt zich een elegant hoekgebouw dat op deze beeldbepalende hoekpositie zeker tot zijn recht zal komen. In overleg met de betrokken instanties werd het hoekvolume 

lichtjes gekanteld. Zo ontstaat er een veiliger en zichtbaarder kruispunt en zebrapad. Daarnaast maken de verspringingen in de gevellijn ruimte vrij voor groene voortuinen en ontmoetingsplaatsen rond een boom met bank.

Alle gevels zijn voorzien in een streekeigen roodbruine baksteen van lokale makelij met een fijne detaillering in rood gepigmenteerd beton. Voor deze detaillering met speklagen, plinten, raamkaders inspireerden we ons op enkele toonaangevende gebouwen uit de Oostmalse kern. Ter hoogte van de inkompartijen zullen de oude post-portieken worden gerecupereerd als omlijsting voor de nieuwe voordeuren. Zo hopen we een nieuwe, karaktervolle plek aan het dorp toe te voegen.  

collectief / commercieel

Locatie: Westmalle

Jaar: 2020

Visualisaties: Be Present