aid-logo-1588061136

OCMW Hoogstraten

Het ontwerp is geïnspireerd op de authenticiteit van de Stad.

Na onderzoek hiernaar ontdekten we dat een zorgvuldige baksteenarchitectuur en haakse pleinen op de Vrijheid zeer eigen zijn aan Hoogstraten. De basis van het ontwerp is een nieuw plein dat de OCMW-site rechtstreeks verbindt met de Vrijheid en waar het bestaande woon-zorgcentrum en zijn onthaal centraal komen op te liggen. Aan de ene zijde wordt het stedelijke plein begrenst door de bestaande groene omsloten tuin, en aan de andere zijde krijgt de pleinwand vorm door het nieuwe gebouw. Dit gebouw is in een L-vorm bedacht, zodat dit mooi aansluit op de bestaande bebouwing enerzijds, en anderzijds een intieme binnentuin vormt, samen met het bestaande binnengebied. Alle lichten en zichten blijven gevrijwaard. 

De L-vorm geeft ook een duidelijk gezicht een de zeer belangrijke hoek met de Vrijheid. Op de begane grond situeren zich alle publieke functies in een open levendige plint, die rechtstreeks contact heeft met het stedelijke plein en het bijgevolg opladen. Op de verdiepingen geven de assistentie woningen de gevel levendigheid, ondermeer door geïntegreerde terrassen, die als loggia’s zijn uitgewerkt. Het plein is volledig autovrij en alle wagens krijgen in de kelder hun plaats.

Kortom, we maken niet alleen een nieuw gebouw, we maken een nieuwe plek door een stedelijk openbaar plein, een opgeladen gebouw en een intieme binnentuin, dit alles zorgvuldig gebouwd in de zo eigen baksteenarchitectuur. We zetten in op beleving voor alle mensen, voor zij die erin wonen en werken en voor zij die in de Stad vertoeven.

commercieel / collectief

Locatie: Hoogstraten

Jaar: 2017 - 2018

Visualisaties: Infunctievan