aid-logo-1588061136

Op Den Akker

Toen aan het begin van de 19de eeuw de Bredabaan werd aangelegd, verplaatste het zwaartepunt van Wuust¬wezel zich langzaam maar zeker naar deze verbindingsweg tussen Antwerpen en Breda. Hier vestigden zich later dan ook de grote winkelketens en horeca. Het authentieke centrum rond de Dorpsstraat behield echter wel haar sociaal maatschappelijke invulling door de aanwezigheid van de plaatselijke openbare gebouwen en activi¬teiten.  Deze ontwikkeling creëerde een ruimtelijke ‘scheiding’ tussen de handel en sociale activiteiten. De projectsite langsheen de drukke Bredabaan is de ontbrekende schakel in het verbinden van de twee kernen van Wuustwezel.

Het objectief van dit inbreidingsproject is het realiseren van een langzame, groene verbinding tussen de drukke baan en de oude kern van Wuustwezel. Door een doordachte compositie van nieuwe volumes kan tussen de Bredabaan en historisch centrum een aangename wandel- en verblijfszone gerealiseerd worden.

Zo kan de site opnieuw een karaktervolle plek worden en een stukje (dorpse) identiteit herwinnen voor Wuustwezel en haar bewoners.

Het woonvolume met commercieel gelijkvloers is zo ontworpen dat niet aanvoelt als wonen boven een winkel, maar wonen aan een binnentuin. De bewoners en hun bezoekers vinden via een ruime, lange buitentrap en dito lift hun weg vanuit de groene vinger naar de dak¬tuin. Via deze tuin wandelen ze naar de inkomhal van hun eigen ‘unit’ . Op die manier wordt het ontmoeten vergemakkelijkt en vergroot het gevoel van ‘samen’ wonen.

In zijn architecturale expressie, zoekt ‘Op Den Akker’ naar een meer organische vormgeving met afgeronde balkons en sterke baksteenvolumetrie en legt zo de nadruk op het wonen en toe-eigenen eerder dan op de commerciële activiteiten in de plint.

collectief / commercieel

Locatie: Wuustwezel

Jaar: 2018 - 2019

Visualisaties: Infunctievan