aid-logo-1588061136

Petrolstation

Dorpen voor mensen.

Westmalle ontsnapt niet aan de grote uitdagingen van de 21ste eeuw met onder meer de druk op de open ruimte, de verdichtingsdruk met soms banale ‘appartementisering’ van de dorpskernen. In alle Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen van de hele Kempen staat kernversterking voorop. Bundeling van het wonen en een sterke concentratie van handel, diensten en voorzieningen in de (hoofd)kernen, dragen samen bij tot de leefbaarheid van dorpen. Het spaart ook het omringende landschap en de groene ruimte door compacter wonen in het centrum te stimuleren door middel van boeiende architectuur.

Als ontwerpers van woningen in ‘dorpen voor mensen’, hebben we getracht met dit sprekende gebouw terug draagkracht te geven aan een stukje verloederd dorp. Door aandacht te schenken aan het verdichtingsvraagstuk is op een subtiele wijze een gebouw bedacht met een vriendelijk gebaar naar de dorpsbewoners.

 


Het bestaande gebouw, dat wegens de bouwfysische kwaliteiten gesloopt wordt, laat zich kenmerken door de terugspringende zijgevel. Door deze beweging te adopteren worden er meerdere doelstellingen behaald. Ten eerste wordt er een buffer gecreëerd tussen de straat en het gebouw, een gebaar dat zich uitermate goed leent als inkom voor de appartementen. Ten tweede vormt het een soort spiegelbeeld van het monumentale landhuis aan de overzijde, waardoor deze bij het geheel betrokken wordt. Door een gepaste afstand te nemen tot het belendende perceel ontstaat er een brede doorrit voor de bewoners naar het achtergelegen perceel. Tevens wordt op deze wijze een grotere buffer gerealiseerd met belendende perceel, dat ten goede komt aan de privacy. Op het gelijkvloers niveau is een commerciële functie gecombineerd met een woonfunctie in de plint, elke woning heeft een eigen kleine buitenruimte, en de dakverdieping heeft een dakterras.  Alle gevels werden even zorgvuldig bekeken, met groenvoorziening op het privédomein en een zitbank aan de inkom van de straat. Energiezuinigheid en duurzaamheid zijn geen holle begrippen maar leidmotieven in het ontwerpproces geweest.  

collectief / commercieel

Locatie: Westmalle

Jaar: 2018

Fotografie: LucidLucid