aid-logo-1588061136

PPS

Dit PPS project heeft de ambitie de dorpskern van Oostmalle te versterken op een kwaliteitsvolle wijze. Op de eerste plaats werd de focus gelegd op de publieke voorzieningen die het gemeenschapsleven ten goede komen, zo werd het ontmoetingscentrum “de Notelaar” uitgebreid en vernieuwd, werd een nieuwe bibliotheek met vergaderlokalen voor verenigingen gebouwd, enkele commerciële ruimten, een nieuwe kinderopvang en een jeugdcomplex voor diverse jeugdbewegingen. Dit alles gegroepeerd rond pleinen, parkjes, en dreven en één grote open groene ruimte. 

Op de tweede plaats werden woningen ontworpen voor uiteenlopende gezinssamenstellingen (sociale woningen, betaalbare woningen, kleine & grote

 

appartementen, groepspraktijk voor geneesheren, appartementen voor minder mobiele mensen,…). Aan de bereikbaarheid en de doorwaadbaarheid van de ganse site is veel aandacht besteed en het nieuwe geheel gaat naadloos op in zijn omgeving. Ook de bestaande beeldbepalende gebouwen, bv. het oude schoolgebouw en een parktuin, worden geïntegreerd. Het wordt een plek waar sport & spel, voor de jeugd en de senioren en voor iedereen die zich beweegt in het gemeenschapsleven zich thuis voelen.

 

i.s.m. | Stramien cvba | Jef Van Oevelen bvba

collectief / commercieel / publiek

Locatie: Malle

Jaar: 2010

Fotografie: LucidLucid / Emma Van Zundert / Zeger Dox

i.s.m. Stramien cvba & Jef Van Oevelen bvba