aid-logo-1588061136

Restauratie site M L

De bouwgeschiedenis van de panden binnen het bouwblok Adriaan Brouwerstraat, Korte Zeevaartstraat

Sint-Aldegondiskaai gaat terug tot het midden van de 16de eeuw wanneer Gilbert Van Schoonbeke de nieuwstad ontwikkelde met de aanleg van drie vlieten en de inrichting van zestien brouwerijen op de kaaien tussen de vestvliet en middenvliet. De brouwerij De Tempst maakt deel uit van deze bouwcampagne. In de loop van de 19de eeuw werden de panden opgesplitst in verschillende percelen (panden) en wijzigde het gebruik ervan naar woningen en vanaf het begin van de 20ste eeuw ook als magazijnen.

Qua interieurs is het pand in de Korte Zeevaartstraat 2 het meest waardevol. Dit is het huidige restaurant. Er bleven verschillende oude interieurelementen bewaard ,de plankenvloeren met op de eerste verdieping de tamponnering, de oude dakspanten met nummering, de gerecupereerde 18de-eeuwse toegangsdeur en de moerbalken met balksleutel en witte natuurstenen kraagsteen op de eerste verdieping.

Bij de aanvang der werken twee jaar geleden stond het voormalige café er troosteloos bij aan de Sint Aldegondiskaai. Het pand, gelegen in de schaduw van het MAS, was sedert 1976 onbewoond en vervallen.

Door een minutieus restauratieplan van de gebouwen, en doordachte invulling van de nieuwe bestemming, zijn we erin geslaagd om veel van het karakter van de gebouwen te bewaren. In plaats van het gebouw in (te) perfecte oude glorie te herstellen, waardoor het als het ware in een chronologisch vacuüm zou belanden, is getracht een nieuwe invulling te geven met hedendaagse bescheiden toevoegingen en detailleringen met oog voor de toekomst, maar een knipoog naar het verleden. Oude bouwmaterialen en technieken zijn op een hedendaagse wijze geherinterpreteerd in de inrichting en gevels ( stalen ramen, minerale pleister, houten vloerdelen en zichtbare roosteringen, … ). De volledige technieken van het gebouw (en eigen aan de horecafunctie) werden vervangen, en onzichtbaar geïntegreerd. De verlichting van de gevels werd subtiel binnen de dagkanten vande raamopeningen geplaatst wat voor een bijzonder lichtspel in de gevel zorgt.

De enorme aantrekkingskracht die het gebouw heeft na restauratie door de ‘herberggasten’ en passanten, doet ontroerend goed.

Het restaurant Món is geselecteerd voor Het Schoonste Gebouw van Antwerpen.

commercieel

Locatie: Antwerpen

Jaar: 2014

Fotografie: Katie Verkinderen