aid-logo-1588061136

Torenijzer

Herbestemming en restauratie van de erfgoedpanden ; burgerhuis “Torenijzer” ( daterend uit de 16de eeuw ) en de ‘Vakschool’ ( voormalig klooster ) te Hoogstraten.

Na grondige studie en onderzoek naar circulariteit wordt de verbouwing uitgevoerd met oog voor herbruik en duurzaam materiaalgebruik en technieken.

De ambitie is een hedendaags woon-werk programma en functiewijziging te realiseren, en alzo karaktervol te herbestemmen zonder de historische waarde uit het oog te verliezen.

Er werd studie gedaan naar de welzijn en breeam opportuniteiten voor de optimale werkomgeving,

welke volledig door ons kantoor uitgewerkt worden naar een flexible en aangename werk oase.

Interactie met de buitenruimtes worden geoptimaliseerd en geïntegreerd in het organigram en workflow.

commercieel

Locatie: Hoogstraten

Jaar: 2020-heden

Visualisaties: Animotions & Panoptikon

Bouwheer: ICN real estate

Landschapsarchitect: Linears