aid-logo-1588061136

tussen Hemel en Aerden

Het gebouw maakt ook op elegante wijze de overgang tussen de hoge stedelijke bebouwing aan de Bredabaan en het eerder dorpse profiel in de Aerdenlei.

In dit project gaan vorm en functionaliteit hand in hand. Het binnenkomen wordt georganiseerd rond een patio met een waterpartij. Deze patio maakt tevens de ideale bezonning van alle appartementen mogelijk. De daktuin op niveau 2 fungeert als collectieve buitenruimte. 

Voor de architecturale vormentaal wordt gerefereerd naar de architectuur van het interbellum en de vele modernistische pareltjes van Brasschaat. 

collectief

Locatie: Brasschaat

Jaar: 2022