aid-logo-1588061136

Woonsite Westmalle

Deze ontwikkeling tracht een passend antwoord te geven op de toenemende woningvraag, als ook de wens het buitenlandschap te preserveren. Veel ruimte in de bouwblokken gaat momenteel verloren, of wordt niet optimaal benut. Door dit binnengebied op te waarderen en te benutten kan Malle verdichten door het effectief bouwoppervlak te vergroten. Een belangrijk motief is een respectvolle verdichting van het binnenstedelijke bouwblok. Hierbij wordt er gelet op de bestaande kwaliteiten, en wordt er getracht deze te benutten en te ontplooien.

De bouwblokken worden met een grote precisie geplaatst om zo weinig mogelijk van het bestaande groene karakter te verliezen, en zo min mogelijk schade te bezorgen aan de bestaande begroeiing. De meanderende weg is tevens bepaald vanuit dit principe. De beek vormt een bindende factor, waar getracht wordt deze op te waarderen en te integreren in het plan. Het totaal zorgt voor een verdichting van het Malse bouwblok, met een parkachtig karakter; het binnenste van het bouwblok wordt een buitenplaats voor iedereen.  

collectief

Locatie: Westmalle

Jaar: 2014